HMO revitaliseert samen met gemeenten en ondernemers bedrijventerreinen, kantoorlocaties en binnensteden in Overijssel

Uitgelicht Bedrijventerrein:
Verhuizing Wehkamp

Bij de verhuizing van Dedemsvaart naar Zwolle kwam de oude locatie van Wehkamp leeg te staan.

HMO is inmiddels in gesprek met de ‘buren’ van deze verlaten locatie om herontwikkeling mogelijk te maken. Hierbij gaat het voornamelijk om de overname van grond door deze partijen.

MEER PROJECTEN

Uitgelichte Kantoorlocatie:
Burg. Drijbersingel in Zwolle

Met het vertrek van de Belastingdienst aan de Burgemeester Drijbersingel in het centrum van Zwolle ontstaan mooie kansen voor woningbouw.

DLH Ontwikkeling is begonnen met een eerste aanzet: een woonplan voor het ING kantoor aan de Dijkstraat.

MEER PROJECTEN

Uitgelicht Bedrijventerrein:
Zevenhont in Genemuiden

HMO faciliteert de expansie van Vebe Floorcoverings op bedrijventerrein Zevenhont in Genemuiden.

Vebe plant een uitbreiding van 2,4 hectare op deze locatie.

MEER PROJECTEN

Websites met andere activiteiten van HMO en partners
 

Topwerklocaties

De markt voor topwerklocaties/kennisparken - is verschoven van een groei- naar een krimp-/vernieuwingsmarkt. De match tussen vraag en aanbod is primair een lokale opgave en daarmee een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Indien de afstemming onvoldoende tot stand komt, brengt HMO regionaal betrokkenen bij elkaar (ruimtelijk spoor; programmeren). De HMO zorgt - samen met gemeenten en ondernemers - voor een gebiedsgerichte aanpak van topwerklocaties, zodat de waarde blijft behouden en/of kan groeien (gericht investeren).

BEZOEK WEBSITE

Leegstand aanpakken

Ondanks dat Zwolle al jaren in de top 5 van de economisch sterkste gemeenten van Nederland staat, kent de stad ook veel leegstand. De gemeente Zwolle, de provincie Overijssel en Herstructureringsmaatschappij Overijssel zetten zich met het convenant 'Aanpak kantorenleegstand Zwolle' in om met andere belanghebbenden de leegstand tegen te gaan.

BEZOEK WEBSITE

Stadsbeweging

De provincie wil doorontwikkeling van binnenstedelijke stadsbeweging-initiatieven mogelijk maken met als doel om de (economische) vitaliteit, leefbaarheid en identiteit van Overijsselse (binnen)steden te verbeteren. De provincie investeert daarbij in kennisontwikkeling en kennisdeling, in het actief met en aan elkaar (ver)binden van partijen en met gerichte financiële impulsen in stedelijke projecten. Voor de investeringen heeft de provincie HMO als investeringsvehikel ingezet.

BEZOEK WEBSITE

HMO jaagt aan

Vitale bedrijventerreinen, kantoorlocaties en binnensteden zijn een belangrijke basis voor een economisch sterke provincie.

Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) brengt de basis op orde door het revitaliseren van werklocaties waar de economische dynamiek was verdwenen.

MEER OVER HMO >>

Snel contact

Blaloweg 20 | 8041 AH Zwolle | 038 - 7 200 300 | info@hmo.nl | www.hmo.nl | Disclaimer