Lectoraat Ontwikkeling Werklocaties

Provincie Overijssel, Saxion en Herstructureringsmaatschappij Overijssel werken samen in het Lectoraat Ontwikkeling Werklocaties.

Sinds de start in 2015 ontwikkelt en deelt het lectoraat kennis over (her)ontwikkeling van werklocaties. Werklocaties zijn bedrijventerreinen, kantorenlocaties en retail in de binnenstad. Het lectoraat is gespecialiseerd in “vraaggericht werken”. Wat vraaggericht werken is, ziet u in de video.


Privaat en publiek

Vraaggericht werken is een manier van werken waarin de belangen en investeringsbereidheid van private en publieke partijen altijd centraal staan. Effectieve vraaggerichte werkwijzen leiden tot sterke combinaties van business- en value cases.

Assendorperstraat 29 | 8012 DE Zwolle | 038-7200300 | info@hmo.nl | www.hmo.nl | Disclaimer | Privacy