Vraaggericht werken

Het lectoraat identificeert en verspreidt effectieve werkwijzen voor werklocatieontwikkeling.

In oktober 2018 presenteerde het lectoraat het boek Vraaggericht werken in gebiedsontwikkeling. De vraaggerichte werkwijze wordt hierin toegelicht aan de hand van zeven herstructureringsprojecten van HMO. Het boek is online beschikbaar op werkvraaggericht.nl.


Doelgroep van lectoraat

De uitkomsten van het onderzoek van het lectoraat zijn bedoeld voor zowel huidige als toekomstige professionals in het ruimtelijk-economisch domein.

Meer weten over lectoraat

Lector binnen het lectoraat Ontwikkeling Werklocaties is dr. Kjell-Erik Bugge. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website van het lectoraat.

Assendorperstraat 29 | 8012 DE Zwolle | 038-7200300 | info@hmo.nl | www.hmo.nl | Disclaimer | Privacy