HMO maakt samen met gemeenten en ondernemers verouderde werklocaties weer vitaal.

De basis op orde

Vitale bedrijventerreinen, kantoorlocaties en binnensteden zijn een belangrijke basis voor een economisch sterke provincie.

Herstructureringsmaatschappij Overijssel brengt de basis op orde door het revitaliseren van werklocaties waar de economische dynamiek was verdwenen.

HMO jaagt aan

Om HMO’s doelen te bereiken zijn samenwerkingen essentieel, want zowel publieke als private investeringen zijn nodig.

HMO kijkt daarom als een ondernemer naar herstructurering: met een zakelijke bril. Door inzichtelijk te maken welke winst te behalen valt, jaagt HMO investeringen aan.

HMO als hefboom

HMO is bij de gehele herstructurering betrokken. HMO brengt partijen bij elkaar, organiseert het proces en ontwikkelt een investeringsstrategie.

Deze betrokkenheid werkt als een hefboom: één nieuwe vestiging op een locatie leidt vaak al snel tot verdere gebiedsverbetering.

Lectoraat Saxion en opgave-uitbreiding

De oprichting van HMO heeft de provincie Overijssel geen windeieren gelegd.

In haar tienjarig bestaan heeft HMO een aanzienlijk deel van haar opgave aangepakt, en breidt HMO vanwege de effectieve aanpak de doelstelling zelfs verder uit.

Assendorperstraat 29 | 8012 DE Zwolle | 038-7200300 | info@hmo.nl | www.hmo.nl | Disclaimer | Privacy