HMO maakt samen met gemeenten en ondernemers bedrijventerreinen, kantoorlocaties en binnensteden weer vitaal.
De basis op orde

Vitale bedrijventerreinen, kantoorlocaties en binnensteden zijn een belangrijke basis voor een economisch sterke provincie.

Herstructureringsmaatschappij Overijssel brengt de basis op orde door het revitaliseren van werklocaties waar de economische dynamiek was verdwenen.


Omslag in aanpak

HMO is door de provincie Overijssel opgericht vanuit het Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009-2015. Dit programma getuigt van een andere zienswijze op ruimtegebruik: in plaats van te sturen op het bouwen van nieuwe bedrijventerreinen, moet worden gestuurd op de vernieuwing van al bestaande terreinen. Zo moeten de terreinen opnieuw interessante vestigingslocaties worden voor bedrijven. HMO werkt aan deze herstructurering in samenwerking met ondernemers en bestuurders binnen 25 gemeenten.

Een grote opgave

Een belangrijk doel uit het meerjarenprogramma is om 69 hectare verouderd bedrijventerrein te herstructureren. HMO werkt daarbij aan projecten die bijdragen aan grotere aanjaag- en verbetereffecten in de omgeving. Inmiddels is HMO vanwege geboekte successen niet alleen actief op bedrijventerreinen, maar ook op kantoorlocaties en in binnensteden.

Assendorperstraat 29 | 8012 DE Zwolle | 038-7200300 | info@hmo.nl | www.hmo.nl | Disclaimer | Privacy