HMO maakt samen met gemeenten en ondernemers bedrijventerreinen, kantoorlocaties en binnensteden weer vitaal.
Lectoraat Saxion en opgave-uitbreiding

De oprichting van HMO heeft de provincie Overijssel geen windeieren gelegd.

In haar tienjarig bestaan heeft HMO een aanzienlijk deel van haar opgave aangepakt, en breidt HMO vanwege de effectieve aanpak de doelstelling zelfs verder uit.


Uitbreiding van de opgave

Hoewel de provincie HMO oprichtte met de verwachting dat het beschikbaar gestelde kapitaal op zou raken door bekostiging van onrendabele projecten, heeft HMO door slimme investeringen haar bestaansrecht onderstreept. Dat geïnvesteerd geld weer terugvloeit naar HMO maakte het mogelijk de oorspronkelijke doelstellingen uit te breiden. Zo houdt HMO zich sinds 2015 niet meer uitsluitend bezig met bedrijventerreinen, maar hebben kantoorlocaties en binnensteden nu ook haar aandacht.

Lectoraat Ontwikkeling Werklocaties

Provincie Overijssel, Saxion en HMO zijn in 2015 een samenwerking aangegaan in de vorm van het Lectoraat Ontwikkeling Werklocaties. Het lectoraat identificeert en verspreidt effectieve werkwijzen voor werklocatieontwikkeling. De uitkomsten van het onderzoek van het lectoraat zijn bedoeld voor zowel de huidige professionals (werkzaam bij de overheid) als die van de toekomst (studenten).

Lees meer over het lectoraat

Stijging in werkgelegenheid

De betrokkenheid van HMO op werklocaties heeft een gunstig effect op de werkgelegenheid. Doordat HMO focus heeft op private investeringen en deze investeringen onder bedrijfseconomisch verantwoorde condities worden gedaan, treedt een groter economisch effect op. Sinds 2013 heeft I&O Research in opdracht van HMO 3 onderzoeken gedaan naar de werkgelegenheidseffecten in haar projecten. Met specifiek onderzoek naar 12 van deze projecten is in beeld dat er circa 1.000 arbeidsplaatsen zijn ontstaan. Dit is gerealiseerd zonder extra investeringen.

Lees meer over de werklocaties waar HMO actief is

Blaloweg 20 | 8041 AH Zwolle | 038 - 7 200 300 | info@hmo.nl | www.hmo.nl | Disclaimer | Privacy