High Tech Systems Park (HTSP) in Hengelo

Thales heeft door nieuwbouw haar bedrijfsactiviteiten op een kleiner oppervlakte gecentreerd, waardoor circa 20 hectare vrije ruimte ontstond.

Thales ontwikkelt dit gebied tot het High Tech Systems Park: een hoogwaardig bedrijventerrein dat gericht is op fabrikanten van complexe systemen of delen daarvan.


HMO & HTSP

Vanaf medio 2015 werken HTSP BV en HMO samen aan de ontwikkeling van het High Tech Systems Park in Hengelo. Omdat de locatie niet volledig ten behoeve van de eigen bedrijfsactiviteiten van Thales wordt gebruikt, ontstond enkele jaren geleden de ambitie bij Thales om het terrein te verbeteren en het gebruik te intensiveren door het aantrekken van externe bedrijvigheid. De komst van nieuwe bedrijvigheid biedt ook kansen voor versterking van de eigen bedrijfsprocessen van Thales.

De provincie Overijssel investeert via HMO 3 miljoen in de ontwikkeling van het HTSP. Op basis van haar kennis en ervaring kan HMO het HTSP verder ondersteunen bij het aanscherpen en vasthouden van het gewenste profiel, en de vormgeving van de acquisitie voor het HTSP.

Diverse bedrijfsgebouwen zijn inmiddels gesloopt en de beschikbare ruimte is opnieuw ingericht. In 2014 is een nieuw hoofdkantoor gerealiseerd, alsmede het Shared Facility Center (SFC) dat door zowel Thales als andere op het HTSP gevestigde bedrijven gebruikt kan worden.

Eerdere betrokkenheid

Voorafgaand aan deze samenwerking is HMO al eerder bij het terrein van Thales betrokken geweest. In de periode 2010 – 2012 ondersteunde HMO de nieuwbouw van Norma op het bedrijventerrein financieel en procesmatig.

Lees meer over het HTSP

Assendorperstraat 29 | 8012 DE Zwolle | 038-7200300 | info@hmo.nl | www.hmo.nl | Disclaimer | Privacy