HMO revitaliseert samen met gemeenten en ondernemers bedrijventerreinen, kantoorlocaties en binnensteden in Overijssel

Uitgelichte Kantoorlocatie:
Kennispark in Enschede

Kennispark Twente is een van Overijssels topwerklocaties. Om de topwerklocatie verder invulling te geven, wordt het BTC-gebouw in mei 2018 gesloopt.

Het Bedrijfstechnologisch Centrum (BTC) is sinds 1982 gevestigd op het Kennispark. HMO heeft dit gebouw aangekocht. De sloop maakt de weg vrij voor de verdere ontwikkeling van deze locatie.

MEER WERKLOCATIES

Uitgelichte Kantoorlocatie:
Oosterenk in Zwolle

HMO, gemeente en gebouweigenaren werken samen aan een plan van aanpak om kantoren te transformeren.

Diverse kantoorlocaties aan de Dr. van Deenweg komen voor transformatie in aanmerking.

MEER WERKLOCATIES

Uitgelicht Kennispark:
High Tech Systems Park (HTSP)

Het High Tech Systems Park (HTSP) is ontstaan door herontwikkeling van het voormalige bedrijventerrein van Thales in Hengelo.

Voor het aanjagen van de ontwikkeling van het HTSP heeft HMO Gebouw N gekocht. Zie www.gebouw-n.nl voor meer informatie.

MEER WERKLOCATIES

Websites met andere activiteiten van HMO en partners
 

Topwerklocaties

De markt voor topwerklocaties/kennisparken - is verschoven van een groei- naar een krimp-/vernieuwingsmarkt. De match tussen vraag en aanbod is primair een lokale opgave en daarmee een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Indien de afstemming onvoldoende tot stand komt, brengt HMO regionaal betrokkenen bij elkaar (ruimtelijk spoor; programmeren). De HMO zorgt - samen met gemeenten en ondernemers - voor een gebiedsgerichte aanpak van topwerklocaties, zodat de waarde blijft behouden en/of kan groeien (gericht investeren).

BEZOEK WEBSITE

Leegstand aanpakken

Ondanks dat Zwolle al jaren in de top 5 van de economisch sterkste gemeenten van Nederland staat, kent de stad ook veel leegstand. De gemeente Zwolle, de provincie Overijssel en Herstructureringsmaatschappij Overijssel zetten zich met het convenant 'Aanpak kantorenleegstand Zwolle' in om met andere belanghebbenden de leegstand tegen te gaan.

BEZOEK WEBSITE

Stadsbeweging

De provincie wil doorontwikkeling van binnenstedelijke stadsbeweging-initiatieven mogelijk maken met als doel om de (economische) vitaliteit, leefbaarheid en identiteit van Overijsselse (binnen)steden te verbeteren. De provincie investeert daarbij in kennisontwikkeling en kennisdeling, in het actief met en aan elkaar (ver)binden van partijen en met gerichte financiële impulsen in stedelijke projecten. Voor de investeringen heeft de provincie HMO als investeringsvehikel ingezet.

BEZOEK WEBSITE

HMO jaagt aan

Vitale bedrijventerreinen, kantoorlocaties en binnensteden zijn een belangrijke basis voor een economisch sterke provincie.

Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) brengt de basis op orde door het revitaliseren van werklocaties waar de economische dynamiek was verdwenen.

MEER OVER HMO >>

Snel contact

dat we uw gegevens opslaan en gebruiken om contact te leggen.
Blaloweg 20 | 8041 AH Zwolle | 038 - 7 200 300 | info@hmo.nl | www.hmo.nl | Disclaimer | Privacy