Lectoraat Ontwikkeling Werklocaties

Provincie Overijssel, Saxion en Herstructureringsmaatschappij Overijssel werken samen in het Lectoraat Ontwikkeling Werklocaties.

Sinds de start in 2015 ontwikkelt en deelt het lectoraat kennis over (her)ontwikkeling van werklocaties. Werklocaties zijn bedrijventerreinen, kantorenlocaties en retail in de binnenstad. Het lectoraat is gespecialiseerd in “vraaggericht werken”. Wat vraaggericht werken is, ziet u in de video.

Vraaggericht werken

Het lectoraat identificeert en verspreidt effectieve werkwijzen voor werklocatieontwikkeling.

In oktober 2018 presenteerde het lectoraat het boek Vraaggericht werken in gebiedsontwikkeling. De vraaggerichte werkwijze wordt hierin toegelicht aan de hand van zeven herstructureringsprojecten van HMO. Het boek is online beschikbaar op werkvraaggericht.nl.

Assendorperstraat 29 | 8012 DE Zwolle | 038-7200300 | info@hmo.nl | www.hmo.nl | Disclaimer | Privacy