HMO maakt samen met gemeenten en ondernemers bedrijventerreinen, kantoorlocaties en binnensteden weer vitaal.
HMO jaagt aan

Om HMO’s doelen te bereiken zijn samenwerkingen essentieel, want zowel publieke als private investeringen zijn nodig.

HMO kijkt daarom als een ondernemer naar herstructurering: met een zakelijke bril. Door inzichtelijk te maken welke winst te behalen valt, jaagt HMO investeringen aan.


Samenwerking tussen publiek en privaat

Gemeenten willen dat bedrijventerreinen worden opgeknapt en investeren daarom in het openbaar gebied. Als marktpartijen vervolgens ook investeren in de verbetering van panden en kavels, betekent dit groter rendement voor zowel de gemeenten als de ondernemers. Daarom wijst HMO ondernemers overal in Overijssel op gemeentelijke herstructureringsplannen. Door deze samenwerkingen worden de werklocaties weer vitaal: een win-win situatie.

Zicht op kwaliteiten

HMO weet hoe de markt in elkaar steekt. Door te kijken naar de eindgebruikers en waar de kwaliteiten van het gebied liggen, brengt HMO in beeld wat een herstructurering kan opleveren voor de betrokken partijen. Wie zijn deze partijen, waar liggen hun belangen? Dat is altijd het uitgangspunt.

Assendorperstraat 29 | 8012 DE Zwolle | 038-7200300 | info@hmo.nl | www.hmo.nl | Disclaimer | Privacy